3 Comments
author

Anh em làm thì sáng tạo thêm cái hình nữa cho đẹp

Expand full comment

Tuyệt vời thấy chức năng này của ông tanca và haravan đã lâu nay mình chơi nhóm chát luôn cảm ơn lark

Expand full comment

Tuyệt vời ,cảm ơn bạn đã chia sẻ nhiều điều hữu ích cho cộng đồng Lark nhé.

Expand full comment